Video

Súčasnosť

Demografia

 • počet obyvateľov k 1.1.2019:   284
 • z toho Turčok: 251      Železník: 33
 • muži: 147   
 • ženy: 137
 • predproduktívny vek: 78
 • produktívny vek: 165
 • poproduktívny vek: 41

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Knižnica
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Príroda

      Obec Turčok leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria v doline potoka Turiec, pretekajúceho obcou. Nadmorská výška v strede obce je 337 m n. m., v chotári 320- 814 m n. m. Hornatinný až vrchovinný povrch chotára tvoria svor, mladoprvohorné horniny, fylity a porfyroidy. V okolí obce je chotár odlesnený, inde je bukový les. Sú tu ložiská železnej rudy a ortuti.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť

 

přesný čas

Počasie

Počasie Turčok - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika JakubecWEB

Obec Turčok © 2013.Všetky práva vyhradené.